สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล ยินดีต้อนรับทุกท่านข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ความเป็นมาของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ความเป็นมาของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
 1. ความเป็นมาของคณะกรรมการ
เอกสารเผยแพร่อื่นๆ
ผลการประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2556-2560
ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2560
 1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2560
 2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2560
 3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 14/2560
 4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 22/2560

ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2559

  ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2558
  1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 01/2558
  2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 02/2558
  3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 03/2558
  4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 04/2558
  5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2558
  6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 06/2558
  7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 07/2558
  8. ย่อคำวินิจฉัยที่ 08/2558
  9. ย่อคำวินิจฉัยที่ 09/2558
  10. ย่อคำวินิจฉัยที่ 10/2558
  11. ย่อคำวินิจฉัยที่ 11/2558
  12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 12/2558
  13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2558
  14. ย่อคำวินิจฉัยที่ 14/2558
  15. ย่อคำวินิจฉัยที่ 15/2558
  16. ย่อคำวินิจฉัยที่ 16/2558
  17. ย่อคำวินิจฉัยที่ 17/2558
  18. ย่อคำวินิจฉัยที่ 18/2558
  19. ย่อคำวินิจฉัยที่ 19/2558
  20. ย่อคำวินิจฉัยที่ 20/2558
  21. ย่อคำวินิจฉัยที่ 21/2558
  22. ย่อคำวินิจฉัยที่ 22/2558
  23. ย่อคำวินิจฉัยที่ 23/2558
  24. ย่อคำวินิจฉัยที่ 24/2558
  25. ย่อคำวินิจฉัยที่ 25/2558
  26. ย่อคำวินิจฉัยที่ 26/2558
  27. ย่อคำวินิจฉัยที่ 27/2558
  28. ย่อคำวินิจฉัยที่ 28/2558
  29. ย่อคำวินิจฉัยที่ 29/2558
  30. ย่อคำวินิจฉัยที่ 30/2558
  31. ย่อคำวินิจฉัยที่ 31/2558
  32. ย่อคำวินิจฉัยที่ 32/2558
  33. ย่อคำวินิจฉัยที่ 33/2558
  34. ย่อคำวินิจฉัยที่ 34/2558
  35. ย่อคำวินิจฉัยที่ 35/2558
  36. ย่อคำวินิจฉัยที่ 36/2558
  37. ย่อคำวินิจฉัยที่ 37/2558
  38. ย่อคำวินิจฉัยที่ 38/2558
  39. ย่อคำวินิจฉัยที่ 39/2558
  40. ย่อคำวินิจฉัยที่ 40/2558
  41. ย่อคำวินิจฉัยที่ 41/2558
  42. ย่อคำวินิจฉัยที่ 42/2558
  43. ย่อคำวินิจฉัยที่ 43/2558
  44. ย่อคำวินิจฉัยที่ 44/2558
  45. ย่อคำวินิจฉัยที่ 45/2558
  46. ย่อคำวินิจฉัยที่ 46/2558
  47. ย่อคำวินิจฉัยที่ 47/2558
  48. ย่อคำวินิจฉัยที่ 48/2558
  49. ย่อคำวินิจฉัยที่ 49/2558
  50. ย่อคำวินิจฉัยที่ 50/2558
  51. ย่อคำวินิจฉัยที่ 51/2558
  52. ย่อคำวินิจฉัยที่ 52/2558
  53. ย่อคำวินิจฉัยที่ 53/2558
  54. ย่อคำวินิจฉัยที่ 54/2558
  55. ย่อคำวินิจฉัยที่ 56/2558
  56. ย่อคำวินิจฉัยที่ 57/2558
  57. ย่อคำวินิจฉัยที่ 58/2558
  58. ย่อคำวินิจฉัยที่ 59/2558
  59. ย่อคำวินิจฉัยที่ 60/2558
  60. ย่อคำวินิจฉัยที่ 61/2558
  61. ย่อคำวินิจฉัยที่ 62/2558
  62. ย่อคำวินิจฉัยที่ 63/2558
  63. ย่อคำวินิจฉัยที่ 64/2558
  64. ย่อคำวินิจฉัยที่ 65/2558

  ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2557

   ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2556
   1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 01/2556
   2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 02/2556
   3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 03/2556
   4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 04/2556
   5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2556
   6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 06/2556
   7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 07/2556
   8. ย่อคำวินิจฉัยที่ 08/2556
   9. ย่อคำวินิจฉัยที่ 09/2556
   10. ย่อคำวินิจฉัยที่ 10/2556
   11. ย่อคำวินิจฉัยที่ 11/2556
   12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 12/2556
   13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2556
   14. ย่อคำวินิจฉัยที่ 14/2556
   15. ย่อคำวินิจฉัยที่ 15/2556
   16. ย่อคำวินิจฉัยที่ 16/2556
   17. ย่อคำวินิจฉัยที่ 17/2556
   18. ย่อคำวินิจฉัยที่ 18/2556
   19. ย่อคำวินิจฉัยที่ 19/2556
   20. ย่อคำวินิจฉัยที่ 20/2556
   21. ย่อคำวินิจฉัยที่ 21/2556
   22. ย่อคำวินิจฉัยที่ 22/2556
   23. ย่อคำวินิจฉัยที่ 23/2556
   24. ย่อคำวินิจฉัยที่ 24/2556
   25. ย่อคำวินิจฉัยที่ 25/2556
   26. ย่อคำวินิจฉัยที่ 26 - 56/2556
   27. ย่อคำวินิจฉัยที่ 57/2556
   28. ย่อคำวินิจฉัยที่ 58/2556
   29. ย่อคำวินิจฉัยที่ 59/2556
   30. ย่อคำวินิจฉัยที่ 60/2556
   31. ย่อคำวินิจฉัยที่ 61/2556
   32. ย่อคำวินิจฉัยที่ 62/2556
   33. ย่อคำวินิจฉัยที่ 63/2556
   34. ย่อคำวินิจฉัยที่ 64/2556
   35. ย่อคำวินิจฉัยที่ 65/2556
   36. ย่อคำวินิจฉัยที่ 66/2556
   37. ย่อคำวินิจฉัยที่ 67/2556
   38. ย่อคำวินิจฉัยที่ 68/2556
   39. ย่อคำวินิจฉัยที่ 69/2556
   40. ย่อคำวินิจฉัยที่ 70/2556

   ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2551-2555
   ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2555
   1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 01/2555
   2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 02/2555
   3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 03/2555
   4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 04/2555
   5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2555
   6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 06/2555
   7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 07/2555
   8. ย่อคำวินิจฉัยที่ 08/2555
   9. ย่อคำวินิจฉัยที่ 09/2555
   10. ย่อคำวินิจฉัยที่ 10/2555
   11. ย่อคำวินิจฉัยที่ 11/2555
   12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 12/2555
   13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2555
   14. ย่อคำวินิจฉัยที่ 14/2555
   15. ย่อคำวินิจฉัยที่ 15/2555
   16. ย่อคำวินิจฉัยที่ 16/2555
   17. ย่อคำวินิจฉัยที่ 17 - 41/2555
   18. ย่อคำวินิจฉัยที่ 42/2550
   19. ย่อคำวินิจฉัยที่ 43/2550
   20. ย่อคำวินิจฉัยที่ 44/2550
   21. ย่อคำวินิจฉัยที่ 45/2550
   22. ย่อคำวินิจฉัยที่ 46/2550
   23. ย่อคำวินิจฉัยที่ 47/2550
   24. ย่อคำวินิจฉัยที่ 48/2555
   25. ย่อคำวินิจฉัยที่ 49/2555
   26. ย่อคำวินิจฉัยที่ 50/2555
   27. ย่อคำวินิจฉัยที่ 51/2555
   28. ย่อคำวินิจฉัยที่ 52/2555
   29. ย่อคำวินิจฉัยที่ 53/2555
   30. ย่อคำวินิจฉัยที่ 54/2555
   31. ย่อคำวินิจฉัยที่ 55/2555
   32. ย่อคำวินิจฉัยที่ 56/2555
   33. ย่อคำวินิจฉัยที่ 57/2555
   34. ย่อคำวินิจฉัยที่ 58/2555
   35. ย่อคำวินิจฉัยที่ 59/2555
   36. ย่อคำวินิจฉัยที่ 60/2555
   37. ย่อคำวินิจฉัยที่ 61/2555
   38. ย่อคำวินิจฉัยที่ 62/2555
   39. ย่อคำวินิจฉัยที่ 63/2555
   40. ย่อคำวินิจฉัยที่ 64/2555
   41. ย่อคำวินิจฉัยที่ 65/2555
   42. ย่อคำวินิจฉัยที่ 66/2555
   43. ย่อคำวินิจฉัยที่ 67/2555
   44. ย่อคำวินิจฉัยที่ 68/2555
   45. ย่อคำวินิจฉัยที่ 69/2555
   46. ย่อคำวินิจฉัยที่ 70/2555
   47. ย่อคำวินิจฉัยที่ 71/2555
   48. ย่อคำวินิจฉัยที่ 72/2555
   49. ย่อคำวินิจฉัยที่ 73/2555
   50. ย่อคำวินิจฉัยที่ 75/2555
   51. ย่อคำวินิจฉัยที่ 76/2555
   52. ย่อคำวินิจฉัยที่ 77/2555
   53. ย่อคำวินิจฉัยที่ 78/2555
   54. ย่อคำวินิจฉัยที่ 79/2555
   55. ย่อคำวินิจฉัยที่ 80/2555
   56. ย่อคำวินิจฉัยที่ 81/2555
   57. ย่อคำวินิจฉัยที่ 82 - 110/2555

   ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2554

    ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2553
    1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 01/2553
    2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 02/2553
    3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 03/2553
    4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 04/2553
    5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2553
    6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 06/2553
    7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 07/2553
    8. ย่อคำวินิจฉัยที่ 08/2553
    9. ย่อคำวินิจฉัยที่ 09/2553
    10. ย่อคำวินิจฉัยที่ 10/2553
    11. ย่อคำวินิจฉัยที่ 11/2553
    12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 12/2553
    13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2553
    14. ย่อคำวินิจฉัยที่ 14/2553
    15. ย่อคำวินิจฉัยที่ 15/2553
    16. ย่อคำวินิจฉัยที่ 16/2553
    17. ย่อคำวินิจฉัยที่ 17/2553
    18. ย่อคำวินิจฉัยที่ 18/2553
    19. ย่อคำวินิจฉัยที่ 19/2553
    20. ย่อคำวินิจฉัยที่ 20/2553
    21. ย่อคำวินิจฉัยที่ 21/2553
    22. ย่อคำวินิจฉัยที่ 22/2553
    23. ย่อคำวินิจฉัยที่ 23/2553
    24. ย่อคำวินิจฉัยที่ 24/2553
    25. ย่อคำวินิจฉัยที่ 25/2553

    ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2552
    1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 01/2552
    2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 02/2552
    3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 03/2552
    4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 04/2552
    5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2552
    6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 06/2552
    7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 07/2552
    8. ย่อคำวินิจฉัยที่ 08/2552
    9. ย่อคำวินิจฉัยที่ 09/2552
    10. ย่อคำวินิจฉัยที่ 10/2552
    11. ย่อคำวินิจฉัยที่ 11/2552
    12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 12/2552
    13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2552
    14. ย่อคำวินิจฉัยที่ 14/2552
    15. ย่อคำวินิจฉัยที่ 15/2552
    16. ย่อคำวินิจฉัยที่ 16/2552
    17. ย่อคำวินิจฉัยที่ 17/2552
    18. ย่อคำวินิจฉัยที่ 18/2552
    19. ย่อคำวินิจฉัยที่ 19/2552
    20. ย่อคำวินิจฉัยที่ 20/2552
    21. ย่อคำวินิจฉัยที่ 21/2552
    22. ย่อคำวินิจฉัยที่ 22/2552
    23. ย่อคำวินิจฉัยที่ 23/2552
    24. ย่อคำวินิจฉัยที่ 24/2552
    25. ย่อคำวินิจฉัยที่ 25/2552
    26. ย่อคำวินิจฉัยที่ 26/2552
    27. ย่อคำวินิจฉัยที่ 27/2552

    ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2551
    1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 01/2551
    2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 02/2551
    3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 03/2551
    4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 04/2551
    5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2551
    6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 06/2551
    7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 07/2551
    8. ย่อคำวินิจฉัยที่ 08/2551
    9. ย่อคำวินิจฉัยที่ 09/2551
    10. ย่อคำวินิจฉัยที่ 10/2551
    11. ย่อคำวินิจฉัยที่ 11/2551
    12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 12/2551
    13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2551
    14. ย่อคำวินิจฉัยที่ 14/2551
    15. ย่อคำวินิจฉัยที่ 15/2551
    16. ย่อคำวินิจฉัยที่ 16/2551
    17. ย่อคำวินิจฉัยที่ 17/2551
    18. ย่อคำวินิจฉัยที่ 18/2551
    19. ย่อคำวินิจฉัยที่ 19/2551
    20. ย่อคำวินิจฉัยที่ 20/2551
    21. ย่อคำวินิจฉัยที่ 21/2551
    22. ย่อคำวินิจฉัยที่ 22/2551
    23. ย่อคำวินิจฉัยที่ 23/2551
    24. ย่อคำวินิจฉัยที่ 24/2551
    25. ย่อคำวินิจฉัยที่ 25/2551
    26. ย่อคำวินิจฉัยที่ 26/2551
    27. ย่อคำวินิจฉัยที่ 27/2551
    28. ย่อคำวินิจฉัยที่ 28/2551
    29. ย่อคำวินิจฉัยที่ 29/2551
    30. ย่อคำวินิจฉัยที่ 30/2551
    31. ย่อคำวินิจฉัยที่ 31/2551
    32. ย่อคำวินิจฉัยที่ 32/2551
    33. ย่อคำวินิจฉัยที่ 33/2551

    ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2544-2550
    ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2550
    1. ย่อคำวินิจฉัยทึ่ 01/2550
    2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 02/2550
    3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 03/2550
    4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 04/2550
    5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2550
    6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 06/2550
    7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 07/2550
    8. ย่อคำวินิจฉัยที่ 08/2550
    9. ย่อคำวินิจฉัยที่ 09/2550
    10. ย่อคำวินิจฉัยที่ 10/2550
    11. ย่อคำวินิจฉัยที่ 11/2550
    12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 12/2550
    13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2550
    14. ย่อคำวินิจฉัยที่ 14/2550
    15. ย่อคำวินิจฉัยที่ 15/2550
    16. ย่อคำวินิจฉัยที่ 16/2550
    17. ย่อคำวินิจฉัยที่ 17/2550
    18. ย่อคำวินิจฉัยที่ 18/2550
    19. ย่อคำวินิจฉัยที่ 19/2550
    20. ย่อคำวินิจฉัยที่ 20/2550
    21. ย่อคำวินิจฉัยที่ 21/2550
    22. ย่อคำวินิจฉัยที่ 22/2550
    23. ย่อคำวินิจฉัยที่ 23/2550
    24. ย่อคำวินิจฉัยที่ 24/2550
    25. ย่อคำวินิจฉัยที่ 25/2550
    26. ย่อคำวินิจฉัยที่ 26/2550
    27. ย่อคำวินิจฉัยที่ 27/2550
    28. ย่อคำวินิจฉัยที่ 28/2550
    29. ย่อคำวินิจฉัยที่ 29/2550
    30. ย่อคำวินิจฉัยที่ 30/2550
    31. ย่อคำวินิจฉัยที่ 31/2550
    32. ย่อคำวินิจฉัยที่ 32/2550
    33. ย่อคำวินิจฉัยที่ 33/2550
    34. ย่อคำวินิจฉัยที่ 34/2550
    35. ย่อคำวินิจฉัยที่ 35/2550
    36. ย่อคำวินิจฉัยที่ 36/2550
    37. ย่อคำวินิจฉัยที่ 37/2550

    ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2549
    1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 01/2549
    2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 02/2549
    3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 03/2549
    4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 04/2549
    5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2549
    6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 06/2549
    7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 07/2549
    8. ย่อคำวินิจฉัยที่ 08/2549
    9. ย่อคำวินิจฉัยที่ 09/2549
    10. ย่อคำวินิจฉัยที่ 10/2549
    11. ย่อคำวินิจฉัยที่ 11/2549
    12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 12/2549
    13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2549
    14. ย่อคำวินิจฉัยที่ 14/2549
    15. ย่อคำวินิจฉัยที่ 15/2549
    16. ย่อคำวินิจฉัยที่ 16/2549
    17. ย่อคำวินิจฉัยที่ 17/2549
    18. ย่อคำวินิจฉัยที่ 18/2549
    19. ย่อคำวินิจฉัยที่ 19/2549
    20. ย่อคำวินิจฉัยที่ 20/2549
    21. ย่อคำวินิจฉัยที่ 21/2549
    22. ย่อคำวินิจฉัยที่ 22/2549
    23. ย่อคำวินิจฉัยที่ 23/2549
    24. ย่อคำวินิจฉัยที่ 24/2549
    25. ย่อคำวินิจฉัยที่ 25/2549
    26. ย่อคำวินิจฉัยที่ 26/2549
    27. ย่อคำวินิจฉัยที่ 27/2549
    28. ย่อคำวินิจฉัยที่ 28/2549
    29. ย่อคำวินิจฉัยที่ 29/2549
    30. ย่อคำวินิจฉัยที่ 30/2549
    31. ย่อคำวินิจฉัยที่ 31/2549

    ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2548
    1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 01/2548
    2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 02/2548
    3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 03/2548
    4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 04/2548
    5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2548
    6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 06/2548
    7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 07/2548
    8. ย่อคำวินิจฉัยที่ 08/2548
    9. ย่อคำวินิจฉัยที่ 09/2548
    10. ย่อคำวินิจฉัยที่ 10/2548
    11. ย่อคำวินิจฉัยที่ 11/2548
    12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 12/2548
    13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2548
    14. ย่อคำวินิจฉัยที่ 14/2548
    15. ย่อคำวินิจฉัยที่ 15/2548
    16. ย่อคำวินิจฉัยที่ 16/2548
    17. ย่อคำวินิจฉัยที่ 17/2548
    18. ย่อคำวินิจฉัยที่ 18/2548
    19. ย่อคำวินิจฉัยที่ 19/2548
    20. ย่อคำวินิจฉัยที่ 20/2548
    21. ย่อคำวินิจฉัยที่ 21/2548
    22. ย่อคำวินิจฉัยที่ 22/2548
    23. ย่อคำวินิจฉัยที่ 23/2548
    24. ย่อคำวินิจฉัยที่ 24/2548
    25. ย่อคำวินิจฉัยที่ 25/2548
    26. ย่อคำวินิจฉัยที่ 26/2548
    27. ย่อคำวินิจฉัยที่ 27/2548
    28. ย่อคำวินิจฉัยที่ 28/2548
    29. ย่อคำวินิจฉัยที่ 29/2548
    30. ย่อคำวินิจฉัยที่ 30/2548
    31. ย่อคำวินิจฉัยที่ 31/2548
    32. ย่อคำวินิจฉัยที่ 32/2548
    33. ย่อคำวินิจฉัยที่ 33/2548
    34. ย่อคำวินิจฉัยที่ 34/2548
    35. ย่อคำวินิจฉัยที่ 35/2548
    36. ย่อคำวินิจฉัยที่ 36/2548
    37. ย่อคำวินิจฉัยที่ 37/2548
    38. ย่อคำวินิจฉัยที่ 38/2548
    39. ย่อคำวินิจฉัยที่ 39/2548
    40. ย่อคำวินิจฉัยที่ 40/2548
    41. ย่อคำวินิจฉัยที่ 41/2548
    42. ย่อคำวินิจฉัยที่ 42/2548
    43. ย่อคำวินิจฉัยที่ 43/2548
    44. ย่อคำวินิจฉัยที่ 44/2548
    45. ย่อคำวินิจฉัยที่ 45/2548
    46. ย่อคำวินิจฉัยที่ 46/2548
    47. ย่อคำวินิจฉัยที่ 47/2548
    48. ย่อคำวินิจฉัยที่ 48/2548
    49. ย่อคำวินิจฉัยที่ 49/2548

    ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2547
    1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 01/2547
    2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 02/2547
    3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 03/2547
    4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 04/2547
    5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2547
    6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 06/2547
    7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 07/2547
    8. ย่อคำวินิจฉัยที่ 08/2547
    9. ย่อคำวินิจฉัยที่ 09/2547
    10. ย่อคำวินิจฉัยที่ 10/2547
    11. ย่อคำวินิจฉัยที่ 11/2547
    12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 12/2547
    13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2547
    14. ย่อคำวินิจฉัยที่ 14/2547
    15. ย่อคำวินิจฉัยที่ 15/2547
    16. ย่อคำวินิจฉัยที่ 16/2547
    17. ย่อคำวินิจฉัยที่ 17/2547
    18. ย่อคำวินิจฉัยที่ 18/2547
    19. ย่อคำวินิจฉัยที่ 19/2547
    20. ย่อคำวินิจฉัยที่ 20/2547
    21. ย่อคำวินิจฉัยที่ 21/2547
    22. ย่อคำวินิจฉัยที่ 22/2547
    23. ย่อคำวินิจฉัยที่ 23/2547
    24. ย่อคำวินิจฉัยที่ 24/2547
    25. ย่อคำวินิจฉัยที่ 25/2547
    26. ย่อคำวินิจฉัยที่ 26/2547
    27. ย่อคำวินิจฉัยที่ 27/2547
    28. ย่อคำวินิจฉัยที่ 28/2547
    29. ย่อคำวินิจฉัยที่ 29/2547
    30. ย่อคำวินิจฉัยที่ 30/2547
    31. ย่อคำวินิจฉัยที่ 31/2547
    32. ย่อคำวินิจฉัยที่ 32/2547
    33. ย่อคำวินิจฉัยที่ 33/2547
    34. ย่อคำวินิจฉัยที่ 34/2547
    35. ย่อคำวินิจฉัยที่ 35/2547
    36. ย่อคำวินิจฉัยที่ 36/2547
    37. ย่อคำวินิจฉัยที่ 38/2547
    38. ย่อคำวินิจฉัยที่ 39/2547
    39. ย่อคำวินิจฉัยที่ 40/2547
    40. ย่อคำวินิจฉัยที่ 41/2547
    41. ย่อคำวินิจฉัยที่ 42/2547
    42. ย่อคำวินิจฉัยที่ 43/2547
    43. ย่อคำวินิจฉัยที่ 44/2547
    44. ย่อคำวินิจฉัยที่ 45/2547
    45. ย่อคำวินิจฉัยที่ 46/2547
    46. ย่อคำวินิจฉัยที่ 47/2547
    47. ย่อคำวินิจฉัยที่ 48/2547
    48. ย่อคำวินิจฉัยที่ 49/2547
    49. ย่อคำวินิจฉัยที่ 50/2547
    50. ย่อคำวินิจฉัยที่ 51/2547
    51. ย่อคำวินิจฉัยที่ 52/2547
    52. ย่อคำวินิจฉัยที่ 53/2547
    53. ย่อคำวินิจฉัยที่ 54/2547
    54. ย่อคำวินิจฉัยที่ 55/2547
    55. ย่อคำวินิจฉัยที่ 56/2547
    56. ย่อคำวินิจฉัยที่ 57/2547
    57. ย่อคำวินิจฉัยที่ 58/2547
    58. ย่อคำวินิจฉัยที่ 59/2547
    59. ย่อคำวินิจฉัยที่ 60/2547
    60. ย่อคำวินิจฉัยที่ 61/2547
    61. ย่อคำวินิจฉัยที่ 62/2547
    62. ย่อคำวินิจฉัยที่ 63/2547

    ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2546
    1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 01/2546
    2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 02/2546
    3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 03/2546
    4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 04/2546
    5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2546
    6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 06/2546
    7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 07/2546
    8. ย่อคำวินิจฉัยที่ 08/2546
    9. ย่อคำวินิจฉัยที่ 09/2546
    10. ย่อคำวินิจฉัยที่ 10/2546
    11. ย่อคำวินิจฉัยที่ 11/2546
    12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 12/2546
    13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2546
    14. ย่อคำวินิจฉัยที่ 14/2546
    15. ย่อคำวินิจฉัยที่ 15/2546
    16. ย่อคำวินิจฉัยที่ 16/2546
    17. ย่อคำวินิจฉัยที่ 17/2546
    18. ย่อคำวินิจฉัยที่ 18/2546
    19. ย่อคำวินิจฉัยที่ 19/2546
    20. ย่อคำวินิจฉัยที่ 20/2546
    21. ย่อคำวินิจฉัยที่ 21/2546
    22. ย่อคำวินิจฉัยที่ 22/2546
    23. ย่อคำวินิจฉัยที่ 23/2546
    24. ย่อคำวินิจฉัยที่ 24/2546
    25. ย่อคำวินิจฉัยที่ 25/2546
    26. ย่อคำวินิจฉัยที่ 26/2546
    27. ย่อคำวินิจฉัยที่ 27/2546
    28. ย่อคำวินิจฉัยที่ 28/2546
    29. ย่อคำวินิจฉัยที่ 29/2546
    30. ย่อคำวินิจฉัยที่ 30/2546
    31. ย่อคำวินิจฉัยที่ 31/2546
    32. ย่อคำวินิจฉัยที่ 32/2546
    33. ย่อคำวินิจฉัยที่ 33/2546
    34. ย่อคำวินิจฉัยที่ 34/2546
    35. ย่อคำวินิจฉัยที่ 35/2546

    ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2545
    1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 01/2545
    2. ย่อคำวินิจฉัยที่่ 02/2545
    3. ย่อคำวินิจฉัยที่่ 03/2545
    4. ย่อคำวินิจฉัยที่่ 04/2545
    5. ย่อคำวินิจฉัยที่่ 05/2545
    6. ย่อคำวินิจฉัยที่่ 06/2545
    7. ย่อคำวินิจฉัยที่่ 07/2545
    8. ย่อคำวินิจฉัยที่่ 08/2545
    9. ย่อคำวินิจฉัยที่่ 09/2545
    10. ย่อคำวินิจฉัยที่่ 10/2545
    11. ย่อคำวินิจฉัยที่่ 11/2545
    12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 12/2545
    13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2545
    14. ย่อคำวินิจฉัยที่ 14/2545
    15. ย่อคำวินิจฉัยที่ 15/2545
    16. ย่อคำวินิจฉัยที่ 16/2545
    17. ย่อคำวินิจฉัยที่ 17/2545
    18. ย่อคำวินิจฉัยที่ 18/2545
    19. ย่อคำวินิจฉัยที่ 19/2545
    20. ย่อคำวินิจฉัยที่ 20/2545
    21. ย่อคำวินิจฉัยที่ 21/2545
    22. ย่อคำวินิจฉัยที่ 22/2545
    23. ย่อคำวินิจฉัยที่ 23/2545
    24. ย่อคำวินิจฉัยที่ 24/2545
    25. ย่อคำวินิจฉัยที่ 25/2545
    26. ย่อคำวินิจฉัยที่ 26/2545
    27. ย่อคำวินิจฉัยที่ 27/2545
    28. ย่อคำวินิจฉัยที่ 28/2545
    29. ย่อคำวินิจฉัยที่ 29/2545
    30. ย่อคำวินิจฉัยที่ 30/2545
    31. ย่อคำวินิจฉัยที่ 31/2545
    32. ย่อคำวินิจฉัยที่ 32/2545
    33. ย่อคำวินิจฉัยที่ 33/2545
    34. ย่อคำวินิจฉัยที่ 34/2545

    ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2544
    1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 01/2544
    2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 02/2544
    3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 03/2544
    4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 04/2544
    5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2544
    6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 06/2544
    7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 07/2544

    คำแนะนำการใช้งาน CD รวมคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
    สรุปเนื้อหาที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุรัฐสภา ในรายการ \"คุยกันนอกศาล\"
    สรุปเนื้อหาที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุรัฐสภา ในรายการ \"คุยกันนอกศาล\"
    1. ครั้งที่ 1 ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558 เรื่อง \\\"การดำเนินการในคดีอาญา\\\"
    2. ครั้งที่ 2 ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 เรื่อง\\\\\\\"หลักเกณฑ์การพิจารณาเขตอำนาจศาลระหว่างศาลยุติธรรมกับศาลปกครอง\"\\\\\\
    3. ครั้งที่ 3 ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 เรื่อง \\\"เขตอำนาจศาลยุติธรรมและศาลทหารตามประกาศ คสช.\\\"
    4. ครั้งที่ 4 ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง \\\"เขตอำนาจศาลที่เกี่ยวกับคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ\\\"
    5. ครั้งที่ 5 ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 27กุมภาพันธุ์ 2559 เรื่่อง\\\\\\\"การโต้แย้งอำนาจศาลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล\"\\\\
    6. ครั้งที่ 6 ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 เรื่อง \\\"เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ\\\"
    7. ครั้งที่ 7 ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เรื่อง\\\\\\\"เจ้าหน้าที่รัฐกระทำละเมิด ฟ้องศาลไหนดี\"\\\\\\
    8. ครั้งที่ 8 ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เรื่อง \\\"เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับประกาศ คสช. ฉบับที่ 37/2557 และ ฉบับที่ 38/2557\\\"
    แบบฟอร์ม
    ระเบียบ
    คู่มือ

    ลิงค์หน่วยงาน

    หน่วยงานส่วนกลาง
    สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
    สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
    สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
    สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
    สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
    สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
    สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
    สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
    สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
    ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ